Reaaliaikainen Kullan hinta

Voit tarkistaa reaaliaikaisen kullan hinnan troy-unsseissa alla olevasta kaaviosta.


Kullan hinta Romukullanhinta.com:n kautta

Kullan hinta on aihe, joka kiinnostaa monia sijoittajia ja kuluttajia ympäri maailmaa. Kulta on arvokas jalometalli, jonka hinta määritellään kansainvälisillä markkinoilla ja joka vaikuttaa moniin eri talouden osa-alueisiin. Kullan hintaan voivat vaikuttaa monet eri tekijät, kuten taloudelliset uutiset, markkinasidokset ja jopa poliittiset tapahtumat.

Reaaliaikainen kullan hinta löytyy eri lähteistä, ja se voi vaihdella paikallisesti riippuen maasta ja valuutasta. Kullan arvo ilmoitetaan usein dollareissa ja troy-unseissa, ja hinta päivittyy maailmanlaajuisesti useita kertoja päivässä. Kullan hinta Suomessa julkaistaan joka arkipäivä ja se saadaan muun muassa London Bullion Metal Associationilta (LBMA).

On tärkeää seurata kullan hintaa, jos aikoo ostaa tai myydä kultaa, sillä sen arvo voi vaihtella merkittävästi lyhyelläkin aikavälillä. Paitsi sijoittajille, myös kuluttajille, jotka haluavat myydä kultakoruja tai -esineitä, tietämys kullan hinnasta on hyödyllistä saadakseen parhaan mahdollisen kauppahinnan.

Kullan Hinta Nykyisillä Markkinoilla

Kullan hinta on jatkuvasti vaihteleva arvo, joka riippuu monista tekijöistä, kuten maailmantalouden tilasta ja valuuttakurssien vaihteluista.

Korkeimmat hinnat saa usein 24 karaatin kullasta, joka on puhdasta kultaa. Made in Finland kultakorut käyttävät kuitenkin yleensä 14 karaatin kultaa. Eri karaattisten kullan hintoja voi verrata esimerkiksi kullan hintalaskurin avulla.

Kullan hinnan seuraaminen ja sen tarkkailu sopivaan hetkeen myymiseen voi olla hyödyllistä, sillä kullan hinnan muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi kultaan sijoittaneiden sijoituksiin ja kullan omistajien omaisuuden arvoon. Ystävällisenä muistutuksena on hyvä pitää mielessä, että kullan hinta on harvoin muuttunut yli 5% päivän aikana suuntaan tai toiseen.

Kullan Hinnan Historia

Kullan hinta on vaihdellut historian aikana monista eri syistä johtuen. Kulta on ollut arvokas metalli niin korujen, rahan kuin sijoituskohteena vuosisatojen ajan. Tässä osiossa keskitymme kullan hinnan historiaan ja tarkastelemme kultaan liittyviä hintaennusteita.

Kullan Hinta (1969-2023)

VuosiKeskimääräinen HintaProsentuaalinen Muutos
2023$1,933.347.29%
2022$1,801.870.17%
2021$1,798.891.41%
2020$1,773.7327.32%
2019$1,393.349.83%
2018$1,268.93-0.92%
2017$1,260.390.67%
2016$1,251.928.03%
2015$1,158.86-8.47%
2014$1,266.06-10.17%
2013$1,409.51-3.58%
2012$1,668.866.08%
2011$1,573.1628.23%
2010$1,226.6625.98%
2009$973.6611.63%
2008$872.37-25.27%
2007$696.4315.14%
2006$604.3435.89%
2005$444.998.64%
2004$409.5312.47%
2003$363.8317.32%
2002$310.0814.35%
2001$271.19-2.90%
2000$279.290.15%
1999$278.86-1.79%
1998$294.12-24.16%
1997$331.00-14.67%
1996$387.730.93%
1995$384.07-0.02%
1994$384.166.69%
1993$360.054.47%
1992$343.87-9.77%
1991$362.34-5.58%
1990$383.730.64%
1989$381.27-3.91%
1988$436.78-2.25%
1987$446.8421.40%
1986$368.2015.99%
1985$317.42-11.97%
1984$360.65-14.87%
1983$423.71-11.42%
1982$376.11-18.15%
1981$459.16-25.31%
1980$614.75100.06%
1979$307.0158.51%
1978$193.5736.92%
1977$147.8418.54%
1976$124.80-22.44%
1975$160.871.34%
1974$158.7663.32%
1973$97.1267.06%
1972$58.1742.52%
1971$40.8013.45%
1970$35.96-12.49%
1969$41.10

Kullan Hinta Ennuste

Kullan hinnan ennustaminen on haastavaa, sillä sen arvoon vaikuttavat niin taloudelliset, poliittiset kuin ympäristötekijätkin. Vaikka kullan hinnan tarkka ennustaminen on vaikeaa, on selvää, että kullan arvoon vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten kysynnän ja tarjonnan suhde, maailmantalouden tila, poliittinen ilmapiiri ja sijoittajien luottamus eri sijoituskohteisiin. Kultaa pidetään usein turvasatamana epävarmoina taloudellisina aikoina, jolloin sen arvo saattaa nousta.

Kullan hinta on noussut viimeisten kymmenien vuosien aikana huomattavasti. Esimerkiksi tammikuussa 1980 kullan hinta nousi 160 dollaria kolmen päivän sisällä, ja sen arvo kävi ylimmillään 850 dollaria per unssi. Tämän jälkeen kullan hinnassa on nähty useita nousuja ja laskuja.

Yksi asia on kuitenkin selvä: kullan arvo ei ole pysyvä eikä sitä voi ennustaa täydellisesti. Kullan hinnan heilahtelut ovat monimutkaisten taloudellisten ja poliittisten kysymysten summa, ja sijoittajan on syytä olla tietoinen tästä epävarmuudesta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kullan hinnan historia on ollut mielenkiintoinen kokonaisuus erilaisia vaiheita, ja vaikka kullan hinnan ennustaminen on vaikeaa, sijoittajan on hyvä olla perillä kullan hinnan taustalla vaikuttavista tekijöistä. Kulta on ollut ja on edelleen merkittävä osa monien sijoittajien portfoliossa, ja sen hintakehitystä kannattaa seurata tarkasti.

Miten Kullan Hinta Määritetään

Kullan hinnan määrittäminen voi olla monimutkaista, sillä se muuttuu päivittäin ja siihen vaikuttaa useita tekijöitä. Yksi tärkeä tekijä on tarjonta ja kysyntä. Suuret yritykset sekä hallitukset voivat vaikuttaa kullan hintaa ostamalla merkittäviä määriä kultaa, mikä voi nostaa tai laskea hintoja maailmanmarkkinoilla.

Kultapitoisuuden ja laadun määrittäminen on myös olennainen osa kullan hinnan määrittämistä. Tämä tarkoittaa, että karaattipitoisuus on selvitettävä raaputustestin ja kuningasveden avulla. Kultaa raaputetaan luonnonkiveä vastaan, jolloin pieni määrä kultaa jää kiveen. Kuningasvesi harjaa kultaa, ja sen liotusominaisuuksien perusteella määritellään kullan pitoisuus ja hinta.

Kullan hinnan laskeminen eri määrille ja pitoisuuksille voidaan tehdä yksinkertaisilla kaavoilla. Esimerkiksi kullan kilohinta voidaan jakaa 1000 saadaksemme grammahinnan. Jos kullan kilohinta on 34 600,45 euroa, niin grammahinta on 34,60 euroa (34 600,45 / 1000 = 34,60045).

Suomessa toimivien kullan ostajien hinnat vaihtelevat päivittäin maailmanmarkkinahinnan mukaisesti. Eri ostajien hintavertailu on tärkeää, jotta saat parhaan hinnan kullastasi. Yksi kotimainen ostaja, joka maksaa hyvän kullan hinnan vertailun mukaan, on NettiKulta.

Vaikka kullan hinta voi vaihdella päivittäin, se on edelleen arvokas sijoituskohde ja varallisuuden säilyttäjä. Tietämällä, miten kullan hinta määritetään ja pysymällä ajan tasalla markkinoilla, voit tehdä parempia päätöksiä kullan ostamiseen ja myymiseen liittyen.

Kullan Hintaan Vaikuttavat Tekijät

Kullan hintaa määrittävät monet tekijät, joita käsitellään seuraavissa alaluvuissa.

Taloudelliset Tekijät

Kullan hinta määräytyy pääasiassa tarjonnan ja kysynnän perusteella. Kultaan sijoittaminen voi kasvaa talouden epävarmuuden aikoina, ja kultaharkkojen sekä kultasijoitustuotteiden kysyntä voi kasvaa. Tämä puolestaan saattaa nostaa kullan hintaa.

Toisaalta kullan tuotanto voi vaikuttaa myös hintaan. Jos tuotanto kasvaa ilman, että kysyntä seuraa perässä, kullan hinta voi laskea.

Politiikka ja Kriisit

Globaalilla tasolla geopoliittiset kriisit ja maailmantapahtumat voivat vaikuttaa kullan hintaan. Yleensä epävarmuus, sota tai poliittiset ongelmat herättävät kiinnostusta kultaan turvasatamana ja sijoituskohteena, mikä voi nostaa kullan hintaa.

Valuutan Vahvuus

Yhdysvaltain dollarin arvo on myös tärkeä tekijä kullan hinnassa. Koska kullan hinta ilmoitetaan usein dollareissa, vahvan dollarin aikana kullan hinta voi laskea muiden maiden rahayksiköissä mitattuna. Heikko dollari taas voi johtaa kullan hinnan nousuun dollareissa mitattuna.

Kullan Sijoittaminen

Kullan sijoittaminen on suosittu tapa suojata sijoituksia inflaatiolta ja markkinoiden epävarmuudelta. Kulta on tunnetusti arvonsäilyttäjä ja sen hinta on noussut vuosien saatossa, mikä tekee siitä houkuttelevan kohteen erityisesti taloudellisen turbulenssin aikoina. Tässä osiossa käymme läpi kolme yleisintä tapaa sijoittaa kultaan: fyysisen kullan ostaminen, Kulta ETFs ja kullan futuurit.

Kullan Ostaminen Fyysisenä

Fyysinen kulta on konkreettinen tapa sijoittaa jalometalliin. Voit ostaa kultaharkkoja tai -kolikoita ja säilyttää niitä itse tai turvallisessa tallelokerossa. Fyysisen kullan omistaminen antaa sinulle välittömän likviditeetin, sillä voit milloin tahansa vaihtaa kullan rahaksi. Muista kuitenkin, että kullan ostamiseen liittyy monesti ostamiseen ja myymiseen liittyviä kuluja, joten se ei välttämättä ole halvin tapa sijoittaa kultaan.

Kulta ETFs

Sijoitusrahastot, jotka jäljittelevät kullan hintaa, ovat erittäin suosittu tapa investoida kultaan ilman, että sinun tarvitsee omistaa jalometallia itse. Kulta ETFs (Exchange Traded Funds) antavat sinulle mahdollisuuden hyötyä kullan hinnan muutoksista ilman ylimääräisiä kuluja. ETFs-rahastojen etu on helppo likviditeetti ja pääsy moniin eri kultaa tuottaviin kohteisiin. ETFs tulee ostaa ja myydä pörssissä, mikä tarkoittaa, että ne ovat saatavilla tavallisten arvopaperien tavoin.

Kullan Futuurit

Kullan futuurit ovat johdannaisia, jotka perustuvat kullan hinnalle. Futuurisopimuksilla käydään kauppaa pörssissä, ja ne antavat sijoittajille mahdollisuuden spekuloida kullan hinnan muutoksilla tai suojata muita sijoituksia kultaan liittyvältä hintariskiltä. Kullan futuurit voivat olla monimutkaisempia kuin fyysinen kulta tai Kulta ETFs, joten niiden käyttö vaatii jonkin verran kokemusta rahoitusmarkkinoista. Koska futuureilla voi spekuloida kullan hinnan nousun lisäksi myös laskulla, ne ovat kiinnostava vaihtoehto ammattimaisten sijoittajien keskuudessa.

Kullan Hinnan Vertailu Muihin Jalometalleihin

Kullan hinta on tärkeä mittari sijoittajille ja jalometallien ostajille. Se vaihtelee markkinatilanteen mukaan, joten vertailu muiden jalometallien hintoihin, kuten hopean, platinan ja palladiumin, voi antaa paremman käsityksen kullan asemasta markkinoilla.

Kullalla on erityinen asema sijoituskohteena ja korumateriaalina. Sen ainutlaatuisten ominaisuuksien, kuten korroosionkestävyyden ja ikuisen kiillon, ansiosta kullan kysyntä pysyy vahvana. Kuitenkin muiden jalometallien, kuten hopean tai platinan, hintoihin verrattuna kullan hintakehitys voi olla erilainen.

Hopea on toiseksi suosituin jalometalli sijoittajille, ja sitä käytetään laajasti teollisuudessa ja koruissa. Sen hinta on yleensä alhaisempi kuin kullan, mutta se voi vaihdella suuresti globaalien markkinoiden mukaan. Platinalla on enemmän teollisia sovelluksia kuin kullalla, ja sen hinta voi vaihdella yhtälailla, mutta se on ollut jopa kalliimpaa kuin kulta tietyinä aikoina.

Palladium on harvinaisempi jalometalli, jota käytetään pääasiassa katalysaattoreissa ja koruissa. Sen hinta on viime vuosina noussut huomattavasti, ja se on jopa ohittanut kullan hinnan. Tämä johtuu palladiumin kasvavasta kysynnästä ja tarjontapulasta.

Muista kuitenkin, että kullan hintaan vaikuttavat monet eri tekijät, kuten taloudelliset, poliittiset ja geopoliittiset tekijät. Sijoittajien kannattaa seurata kullan ja muiden jalometallien hinnan kehitystä ymmärtääkseen parhaiten kullan aseman suhteessa niihin.

Kullan Hinnan Vertailu Osakkeisiin

Kullan hinta on erittäin tärkeä talouden indikaattori, ja monet sijoittajat seuraavat kullan hintaa erilaisten sijoitusstrategioiden mukaan. Kulta ja osakkeet ovat molemmat suosittuja sijoituskohteita, mutta niiden arvojen muutokset eivät aina kulje käsi kädessä. Tässä osiossa vertaillaan kullan hintaa osakkeisiin.

Kullan hinta on usein käänteisesti korrelaatiossa osakemarkkinoiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että kullan arvo yleensä nousee, kun osakemarkkinat laskevat ja päinvastoin. Tämä johtuu siitä, että monet sijoittajat näkevät kullan turvasatamana talouden epävakaudessa. Lisäksi kullan hinta voi olla vähemmän herkkä lyhyen aikavälin markkinoiden muutoksille, kun taas osakkeet voivat reagoida voimakkaasti uutisiin ja taloudellisiin raportteihin.

Kullan hinta määräytyy maailmanlaajuisesti, ja kullan hintaa voi seurata reaaliaikaisesti eri verkkosivustoilta. Osakkeiden arvot määräytyvät puolestaan pörssien kautta, ja niiden arvot muuttuvat päivittäin markkinoiden avaamisen ja sulkemisen aikana.

Vaikka kullan hinta ja osakkeet voivat olla eri suhdanteissa, ne voivat molemmat tarjota hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Kulta on vakaampi sijoitus, joka voi tarjota suojaa inflaatiota ja markkinoiden epävakautta vastaan, kun taas osakkeet tarjoavat mahdollisuuksia korkeampiin tuottoihin, mutta niiden riskit ovat myös suuremmat.

Sijoittajat voivat hyödyntää kullan ja osakkeiden välistä suhdetta sijoitusstrategioissaan esimerkiksi hajauttamalla sijoitusportfolionsa molempiin omaisuusluokkiin. Tärkeää on myös seurata markkinoiden kehitystä ja ajantasaisia uutisia sekä osakkeiden arvoja ja ottaa huomioon henkilökohtaiset sijoitustavoitteet ja riskinottokyky.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on romukullan hinta tänään?

Romukullan hinta on yleensä alhaisempi kuin kullan maailmanmarkkinahinta. Romukullan hinnan voi tarkistaa esimerkiksi

Mikä on valkokullan hinta?

Valkokulta on seos, joka sisältää kullan lisäksi muita metalleja, kuten palladiumia, platinaa tai nikkeliä. Valkokullan hinta määräytyy sen kullan ja muiden metallien sisällön perusteella. Tästä syystä valkokullan hintaa ei voi suoraan verrata kultaan, mutta sen arvo on usein korkeampi kuin perinteisen kullan.

Miten kullan hinta on kehittynyt 20 vuoden aikana?

Kullan hinta on noussut merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Vuonna 2001, kullan hinta oli noin 250 dollaria troy-unssilta, kun taas viime vuosina kullan hinta on pysytellyt noin 1 700 ja 1 900 dollarin välillä. Hintavaihtelut johtuvat monista tekijöistä, kuten talouden tilasta ja maailmanpolitiikasta.

Mikä on kullan hintaennuste 2023?

Kullan hintaennusteita tehdään jatkuvasti markkinoiden analysoinnin ja asiantuntijoiden arvioiden perusteella. Vuoden 2023 ennuste ei ole täysin varma, ja kullan hinnan kehitys riippuu monista tekijöistä. Seuraa kullan hintaa ja markkinatilannetta säännöllisesti saadaksesi ajankohtaisen käsityksen hintaan vaikuttavista tekijöistä.